Новини, които създаваме за вас. Новини, които провокират нас. Новини, които променят всички.

Пристрастени сме към новаторство, фотография, изкуство във всичките му форми, към различни посоки на колела, по въздух или по море. Вдъхновени сме от смелите мечтатели, които действат. И от тези, които опитват да прескачат стени. Интересува ни и политиката – тази, в която гражданинът има мястото си на входа, за да участва в определянето на значимите въпроси и необходимите решения.