Услуги
Услуги

 

Подготовката на текст е услуга, която някои считат за рутинно и тривиално  занимание. Ние имаме различно мислене: текстът  облича идеята, текстът има живот. Не го затваряйте в една публикация с днешна дата. Текстът не само  информира вашата аудитория, той я увлича, печели, задържа. Той мотивира подкрепа и предизвиква. В „Креактив ПР“ подхождаме внимателно и отговорно към всяка дума. Анализираме нагласата на читателя: какво очаква той, какво предлагате вие. Подготвяме публикации в медии, координираме пътя им от клиента до изданието, изготвяме мониторинг, създаваме архив. Вие искате да влезете в новините. Ние ви водим по-далече. Възможно ли е вашата история да бъде бестселър? Зависи колко силно вярвате в нея. Споделете я…

© Copyright 2019 - Creaktive PR

Facebook, Instagram, E-mail