Изборът на рекламна стратегия и подготовката на цялостното й съдържание – от идеята до продукта – не е избор от днес за утре. Помислете за точното време, за оптимизиран срок, който ще ви донесе най-добрия ефект от рекламата, която избирате. Доверете ни се.

Клиент: Икономически университет – Варна

Година: 2013

Сайт: www.ue-varna.bg