Услугите
Услугите

Услугите

Услуги

В целия обхват на предлаганите ПР услуги следваме професионални стандарти в създаването, поддържането и развитието на благоприятна комуникационна среда. Висок стандарт на работа постигаме в изграждането и налагането на публичен имидж. Търсим креативни и различни за целите на всяка кампания решения, идеи и събития.

Ако основна цел на рекламата е да продава по-добре, целта на ПР-а е да разказва историята по най-добрия начин.

[rev_slider services]

Потърсете ни. Разговорът в първа среща не е консултация, а възможност. И за нас, и за вас.

 Предлагаме:

 • Анализ на медийната среда в отношение към дадена институция или проект
 • Изграждане на имидж – корпоративен, институционален, персонален
 • Изработване на комуникационна стратегия. Изработване на визия и съдържателна концепция в изпълнение на рекламни цели
 • Логистика за публични кампании
 • Мониторинг на медии, блогосфера и форуми
 • Пресконференции
 • Политически ПР
 • Публична политика за европейски проекти
 • Социален ПР в подкрепа на социалноотговорни дейности и социалноориентирана корпоративна политика
 • Специални събития – идейна концепция, планиране, организация и управление
 • Цялостно ПР консултиране на база годишен абонамент

Profit before benefits или кога сме склонни да работим без заплащане: Готови сме да предложим Pro Bono консултиране, идейна концепция за публична кампания, публично отразяване на инициатива… Да подкрепим проект, който има кауза, мисия за позитивна промяна, който поставя обществено значими цели и има стойност за повече хора. Запазваме правото на избор на участие, оценявайки в разговор с вас значимостта и моралната стойност на каузата, по която ще работим заедно. И споделянето на общи ценности.

 

© Copyright 2023 - Creaktive PR

Facebook, Youtube, E-mail