Услуги
Услуги

T.I.S.I. Ре-аниматори

T.I.S.I. Temporary Interventions for Sustainable Impact
Създадено за: Фондация „Ре-аниматори“

Дейности за публичност: Анализ на същестуващо съдържание, създаване на история на проекта, създаване на facebook page и съдържание в 15 начални публикации и ключои визии с посланията на проекта, подкрепа за дизайн, водещи послания в презентацията, история екип, интервю за целите, публиката и очакваните резултати от T.I.S.I., създаване на пресинформация и комуникация с медии. Web съдържание в „За Ре-аниматори“.

Създаване на прототип за иновативен модел за планиране на градската среда е очакваният резултат от TI.SI. В превод Temporary Interventions for Sustainable Impact означава временна намеса за устойчиво развитие. Абревиатурата е свързана и с активния аспект на проекта, интерпретиран като „Ти си“ или „Твой ред е“.
#TiSi! Можеш да промениш града.
#TiSi! Защото е ценно да споделиш идеите си.
Ти си на ход – вграден линк на интервюто от сайта им / http://reanimatori.com/its-your-turn

© Copyright 2023 - Creaktive PR

Facebook, Youtube, E-mail