Услуги
Услуги / Storytelling / Интервюта / Публикации

Социалното предприемачество от първо лице

Създадено за: Reach for Change Storytelling Интервюта Публикации : Цялостна текст концепция в стила на сторителинг. Създаване на истории за каузите и организациите, представени в проекта. Копирайт на ключови послания.
Реализация: август 2023 

“Социално предприемачество от първо лице“ представя девет идеи и каузи за обществена и социална промяна. Изложбата, организирана в началото на есента в София, е част от инициативата „Да отворим кръга“ – мултисекторна коалиция, основана от Reach for Change и ING Bank за подкрепа на социални предприемачи в България.

 Да отворим кръга, защото…  Когато сме повече, постигаме повече. Създаваме спирала на продължаваща положителна промяна. За равни възможности. Сами не можем да изразим и развием максимума от себе си, нужна е подкрепа. Защото така ще съберем различни светове. Ще променяме живота заедно… В разбиращо различията общество кръгът е отворен.

„Социално предприемачество от първо лице“ ще ви срещне с деветима от социалните предприемачи, развиващи устойчиви модели за подкрепа на уязвими общности у нас. Хората, за които разказва изложбата, са различни по образование и професия, принадлежат към различни поколения. Те отварят кръга, за да можем всички повече, да имаме повече, да бъдем повече.

Девет каузи за социално включване:

Амалипе. Означава приятелство.

DownTown. От Бургас до теб.

Търсачи на гледки.

Голяма мечта и стар гейминг компютър.

„Монети“ за финансова грамотност.

Impact Drive от света на жената.

Академия за лидери. Формула, която работи.

Петте роли на добрия ментор.

Доброволчество в сърцето на промяната.

Историите, които разказахме за този партньорски проект на Reach for Change и ING Bank разширяват представата и знанието за това какво е да си социален предприемач в България.

Фотография: Маргарита Русева

Над 30 % от населението у нас живее в риск от социално изключване и това е най-високият процент сред всички страни в Европейския съюз, според официални данни на НСИ. Това са нас 2 млн. души, застрашени да влязат в кръг, чиято завършеност и безкрайност би могла да се превърне в ограничаваща реалност за живеещите в него. Затова е изключително ценно истории като тези да бъдат разказвани, споделяни, подкрепяни.

Графичен дизайн: Елина Бучукова

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2023 - Creaktive PR

Facebook, Youtube, E-mail